Algemene Ledenvergadering

Bres heeft ieder jaar een aantal ledenvergaderingen waarop alle leden samen met het bestuur besluiten over beleid, de opmaak van het bestuur en begroting. Deze ALV’S worden van tevoren aangekondigd over de mail, vaak in de nieuwsbrieven. Houd dezen dus goed in de gaten. Hieronder vind je een overzicht van de agenda’s van de afgelopen ALV’s. De notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris via info@huurdersverenigingbres.nl.

Afgelopen ALV’s:

- Januari 2024

- Oktober 2023

- April 2023

Oudere ALV’S zijn opvraagbaar bij de secretaris