Samenwerkingsovereenkomst

BRES heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DUWO. Hierin zijn de rechten en plichten van DUWO ten opzichte van BRES en die van BRES ten opzichte van DUWO vastgelegd. Hier geven we een samenvatting van wat er in die samenwerkingsovereenkomst staat om duidelijker te maken wat wij nu eigenlijk voor huurders kunnen doen.

De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is om BRES goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders die wij vertegenwoordigen. Om dit te kunnen doen is het natuurlijk belangrijk dat we met DUWO overleggen en dat we dan ook als een serieuze gesprekspartner worden gezien. We hebben regelmatig (minimaal vier keer per jaar) bijeenkomsten met DUWO om voor de huurders belangrijke zaken te bespreken, zoals huurverhoging, samenstellingen afrekening van de servicekosten, plaatsingsbeleid, communicatie met de bewoners en klantgerichtheid van DUWO.