Bewonerscommissies

Complexen hebben hun eigen representatie!

Flanorpad

Hildebrandpad

Klikspaanweg

Leidse Schans

Rijn en Schiekade

Staat jouw complex er niet bij? Richt er een op!

BRES en BC’s

Problemen gelden vaak niet voor alle huurders van DUWO, maar zijn complexgebonden. Om de belangen van een complex optimaal te behartigen hebben diverse complexen van DUWO bewonerscommissies of bewonersverenigingen opgericht. De bestuursleden van deze commissies en verenigingen zijn, omdat ze zelf in het complex wonen, goed op de hoogte van problemen die binnen het complex spelen en kunnen die belangen dan ook prima behartigen. Bewonerscommissies zijn van vitaal belang bij het signaleren van problemen en het aankaarten hiervan bij DUWO. BRES wil graag met zoveel mogelijk huurderscommissies of huurdersverenigingen tot een samenwerkingsvorm komen om complexoverstijgende problemen snel te kunnen signaleren en hierover met DUWO in gesprek te kunnen treden. Ook wil BRES proberen om ervaringen van de verschillende bewonerscommissies en verenigingen beschikbaar te stellen voor andere bewonerscommissies. Deze commissies hoeven zo, wanneer zij voor een probleem staan dat eerder in een ander complex speelde, niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Echter, lang niet ieder complex van DUWO heeft zo’n bewonerscommissie. BRES wil, naast het onderhouden van contacten met de bestaande bewonerscommissies en -verenigingen, graag complexen stimuleren om bewonerscommissies op te zetten. BRES hoopt enthousiaste mensen te vinden die bereid zijn om zich voor hun woningcomplex in te zetten en in samenwerking met andere bewonerscommissies en BRES aan een optimale behartiging van de belangen van de huurders van DUWO willen werken. BRES wil degenen die hiertoe het initiatief nemen graag ondersteunen en van advies dienen. In het samenwerkingscontract tussen DUWO en BRES zijn ook rechten opgenomen voor de door BRES erkende bewonerscommissies. Dus, mocht je een bewonerscommissie op willen richten: BRES wil je helpen!