Over ons

BRES is de huurdersbelangenvereniging van de Leidse vestiging van woningcorporatie DUWO en vertegenwoordigt ruim 7000 huurders. Wij staan voor redelijke huurprijzen, reële servicekosten en een goede dienstverlening door DUWO. BRES heeft een wettelijk bepaalde invloed op het beleid van DUWO in de vorm van advies en vaak zelfs instemming. Als DUWO haar beleid bepaalt, zitten wij ook aan tafel. Bij een groot aantal onderwerpen hebben wij invloed in de besluitvorming. We onderhandelen over punten als:

Om de belangen van de Leidse huurders zo goed mogelijk te behartigen, is BRES op zowel centraal (beleidsmatig) als lokaal (voornamelijk praktisch) niveau actief. Op centraal niveau werken wij samen met onze zusterverenigingen in Delft, Amstelveen en Amsterdam, om elkaar bij te staan met kennis en advies. Op lokaal niveau zitten wij om tafel met de bestuurders en sociaal beheerders van DUWO Leiden, Gemeente Leiden en diverse (studenten)belangenorganisaties.

Daarnaast helpen wij individuele huurders wanneer zij problemen hebben met DUWO door middel van informatie, bemiddeling en juridische ondersteuning. Bij het behandelen van de eerdergenoemde zaken staat het belang van de huurder prominent op de eerste plek!

ALV

De algemene ledenvergadering van BRES

Bestuur

Het team dat voor jou erin springt!

SOK

BRES heeft afspraken gemaakt met DUWO

Zusjes

Huur je wél bij DUWO maar buiten regio Leiden? Waarschijnlijk word je dan vertegenwoordigd door een van onze zusterverenigingen!