3 bestuursleden gezocht | deadline 23 januari

Overlegwet

Huurdersorganisaties hebben bepaalde rechten en bevoegdheden bovenop de rechten die iedere huurder heeft. Dit is geregeld middels de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders.